Presse

 

Barneklinikken vart onsdag den heldige eigar av fire bilete fulle av fargar, glede og energi.  

Og sidan det er viktig å ha fargar og morosame ting rundt seg når ein skal bli frisk, er det veldig kjekt om bileta kan få henge framme her på Barneklinikken og pynte opp veggane dykkar.

Det er Ida Kari Ivarhus, assisterande einingsleiar på post 5 på Barneklinikken, takknemleg for.  – Det er kjekt for oss at barn og pårørande får trivelege omgivnader, og gjerne noko anna å kvile augo på enn pc-spel og skjermar, seier ho.  

Bileta skal plasserast i poliklinikken sitt venteareal, der svært mange av Barneklinikken sine pasientar er innom.  – Vi veit ikkje nøyaktig kva veggar det blir enno, men vi ommøblerer gjerne på det vi alt har for å få ei god plassering, seier Ivarhus.  

Det synest Skag er flott, og ho utelukkar ikkje at det kan vanke endå fleire bilete på dei yngste pasientane.

Av: Ragnhild Dårflot Olsen
ved HELSE BERGEN
Universitetssykehus

 Posted by at 2:22 pm

Legg igjen en melding